Istorija, kalba, suvokimas

Padėka

Teigiama, kad istorijos mokslas tyrinėja reikšmingus praeities įvykius, skirtingus nuo pavienio asmens autobiografijos. Vis dėlto tas asmuo negyvena vienas dykumoje kaip atsiskyrėlis, be jokio ryšio su kitais. Tie kiti sudaro jo istorijos pilnatvę ir iš esmės nulemia svarbius jo autobiografijos įvykius. Štai ir šis tekstas, nors ir būdamas autoriaus autobiografijos dalis, yra ne vien jo nuopelnas, bet ir kitų, kurie prisidėjo prie teksto kūrimo, tobulinimo, redagavimo ir išleidimo. Todėl šio „istorinio“ teksto apie istoriją savotiški bendraautoriai yra ir filosofijos daktaras Žilvinas Svigaris bei jo padėjėjos doktorantės Brigita Gelžinytė ir Živilė Pabijutaitė. Žilvinas daug padirbėjo, kad mano išsibarsčiusiuose raštuose nuosekliai atsiskleistų temų, diskusijų įvairovė, o mintys sugultų į sklandžius, temą rutuliojančius tekstus – taigi ši knyga nebūtų gimusi be kitų žmonių indėlio. Padėkos žodžius tariu ir garbiems kolegoms prof. Arūnui Sverdiolui ir prof. Daliui Jonkui, kurių kritinės pastabos padėjo gerokai patobulinti tekstą. Dėkui visiems ir visoms, kurių dėka tęsiasi mūsų bendra istorija.

Algis Mickūnas